Felhasználói információkra és ajánlatmegjelenítésre vonatkozó szabályok

 

Hatályos: 2012. február 28-tól visszavonásig.

 
 
1. Általános alapelvek
 

1.1. Az Üzleti Ajánlatok.hu portálon semmilyen termék vagy szolgáltatás nem jeleníthető meg, melynek forgalomba hozatalát, értékesítését vagy használatát bármelyik nemzet, állam vagy tartomány bármilyen törvénye, jogszabálya, határozata vagy egyéb rendelkezése tiltja.
Az alábbiakban felsorolunk néhány kategóriát, mely tiltott vagy korlátozottan forgalomba hozható jószágokat tartalmaz. A lista nem teljes; az Üzleti Ajánlatok.hu felhasználóinak kizárólagos felelőssége, hogy olyan ajánlatot töltsenek fel, amelyben szereplő javak forgalomba hozatalát, értékesítését vagy használatát semelyik nemzet, állam vagy tartomány egyik törvénye, jogszabálya, határozata vagy egyéb rendelkezése sem tiltja.

 

1.2. Az Üzleti Ajánlatok.hu tiltja továbbá a fenti kategóriába nem tartozó, de vitás ajánlatok feltöltését, mint például:

- illegális tevékenységet elősegítő ajánlatok,
 
- faji, vallási vagy etnikai szempontból sérelmes, vagy gyűlölet, erőszak, faji vagy vallási intolerancia keltésére alkalmas ajánlatok,
 
- ajándék, szerencsejáték, sorsjáték, verseny,
 
- részvények, kötvények, befektetési programok és egyéb értékpapírok,
 
- pornográf anyagok, szexuális természetű termékek és szolgáltatások,
 
- olyan tételek, melyek nem terméket vagy szolgáltatást kínálnak eladásra, mint például kizárólag adatgyűjtésre szolgáló hirdetések.

 

1.3. Az Üzleti Ajánlatok.hu saját és kizárólagos belátása szerint fenntartja annak jogát, hogy további tiltásokat és korlátozásokat alkalmazzon.

 
 
2. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja annak jogát, hogy nem jeleníti meg a felhasználók által feltöltött, alábbi tartalommal rendelkező ajánlatokat:
 

2.1. leletek, maradványok, relikviák (beleértve a nemesfémből készülteket), ritka állatok és termékeik,
 
2.2. hamis pénz és bélyegek, pénzérmék, kötvények, más értékpapírok,
 
2.3. nyersolaj,
 
2.4. olyan termékek, szolgáltatások, melyek értékesítésére, forgalmazására, ajánlására a feltöltő nem jogosult vagy azzal szerződéses kötelezettséget szeg meg,
 
2.5. bankkártya,
 
2.6. drog és kellékei,
 
2.7. etnikai, faji szempontból sértő ajánlat,
 
2.8. az ajánlat feladójától eltérő arckép, név, aláírás,
 
2.9. pénzügyi szolgáltatás, átutalás, bankgarancia és akkreditív kibocsátása, kölcsön,
 
2.10. lőfegyver, lőszer, fegyver, robbanóanyag,
 
2.11. genetikailag módosított élelmiszer,
 
2.12. arany, ezüst és más nemesfém, kivéve ékszer,
 
2.13. kormányzati azonosító, engedély, egyenruha,
 
2.14. veszélyes anyag, mérgező anyag, vagy ezeket tartalmazó termék,
 
2.15. emberi testrészek és maradványok,
 
2.16. bármilyen számla és blokk,
 
2.17. állásajánlat, munkaerő-toborzás,
 
2.18. levelezőlista és személyes információ,
 
2.19. orvosi kezelés, gyógyszeres kezelés, plasztikai sebészet, masszázs,
 
2.20. személyes, nem üzleti információ (az Üzleti Ajánlatok.hu vállalkozások közötti online információs platform – magánjellegű, nem üzleti információ feltöltése nem megengedett),
 
2.21. nem forgalomképes termékek, szolgáltatások,
 
2.22. rendőrséggel kapcsolatos információ,
 
2.23. pornográf anyag,
 
2.24. kizárólag adatgyűjtésre szolgáló hirdetés,
 
2.25. vényköteles gyógyszerek és eszközök,
 
2.26. olyan ingatlan, melynek tulajdonosával a kapcsolatfelvétel nem lehetséges közvetlenül az Üzleti Ajánlatok.hu-n megadott kapcsolati adatokon keresztül,
 
2.27. felújított mobiltelefon, laptop és számítógép,
 
2.28. hamisítvány, nem engedélyezett másolat,
 
2.29. műhold és kábel dekódoló,
 
2.30. engedély nélküli oktatószoftver, OEM szoftver,
 
2.31. kémeszközök,
 
2.32. részvények és egyéb értékpapírok,
 
2.33. lopott jószág,
 
2.34. textil kvóta,
 
2.35. tömegközlekedési, légiközlekedési egyenruha, vagy kapcsolódó dokumentum,
 
2.36. engedély nélküli szellemi tulajdon,
 
2.37. nem tisztított használt alsónemű és kozmetikum,
 
2.38. vényköteles állatgyógyászati termékek és gyógyszerek,
 
2.39. vadon élő állatok és azok részei.

 

A fenti lista nem tekintendő teljes körűnek; azt az Üzleti Ajánlatok.hu frissítheti. Amennyiben nem biztos abban, feladott ajánlata megfelel-e a szabályoknak, ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll a linken található elérhetőségeken: http://blog.uzletiajanlatok.hu/magunkrol/

 
 
3. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy a már megjelent ajánlatokat is rendszeresen felülvizsgálja abból a szempontból, megfelelnek-e jelen ajánlatmegjelenítési szabályoknak.
 
4. Az Üzleti Ajánlatok.hu azt kéri a felhasználóktól, hogy az általuk feltöltött minden információ helyénvaló, a törvényeknek, rendeleteknek és jogszabályoknak megfelelő legyen.
 
5. A feltöltött termékfotóknak a termékinformációkkal összhangban kell lenniük. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy azokat a termékfotókat visszautasítja, vagy elmozdítja, melyek esetében ez nem teljesül.
 
6. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy a feltöltött információ gépelési és helyesírási hibáit kijavítsa.
 
7. Minden feltöltött ajánlatról egyértelműen eldönthető kell legyen, eladási vagy vásárlási ajánlat-e. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy ebben a tekintetben nem egyértelmű ajánlatokat módosítsa vagy visszautasítsa.
 
8. Az ajánlatokban e-mail cím és bármilyen azonnali üzenetküldésre alkalmas azonosító megjelenítése szigorúan tilos. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot ezek eltávolítására.
 
 
9. A felhasználók egy terméket csak egyszer tölthetnek fel. Ezen szabály megsértése a duplikált feltöltés törlését eredményezi. Ez alól kivételt képeznek a 9.2. bekezdésben foglaltak.
 

9.1. A duplikált feltöltés azonos vagy nagyon hasonló információ kétszer vagy többször való feltöltését jelenti a következő esetekben: nem megkülönböztethető az ajánlat tárgya, kategóriája, a feltöltött termék, szolgáltatás részletes adatai, leírása és/vagy fotói.

 

9.2. Előfordulnak olyan termékek, melyek esetében a hasonló termékek feltöltése megengedett. Ilyenek például, de nem kizárólag: elektronikai, gépipari alkatrészek, szerelvények, bútor, üveg, nyílászáró, vegyi anyagok, berendezési tárgyak, melyek például színben, stílusban, egyéb specifikációban térnek el egymástól.

 

9.3. Amennyiben az Üzleti Ajánlatok.hu duplikált feltöltést talál, az alábbi intézkedéseket áll jogában megtenni:
- figyelmezteti az érintett felhasználót,
- korlátozza a felhasználó által bármilyen információ feltöltésének, módosításának számát,
- a duplikált feltöltést eltávolítja.

 

9.4. Amennyiben duplikált feltöltés három vagy annál több alkalommal fordul elő, az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy az érintett felhasználó összes feltöltött ajánlatát elmozdítja a portálról.

 
 
10. Amennyiben az Üzleti Ajánlatok.hu téves kategorizálást talál (például a madáretetőt a felhasználó a Ruházat kategóriában kívánja megjelentetni), az Üzleti Ajánlatok.hu-nak jogában áll az ajánlathoz tartozó kategóriát megváltoztatni illetve a felhasználó értesítése mellett az ajánlatot törölni.
 
11. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy csak olyan üzleti felhasználók ajánlatait jeleníti meg a portálon, melyek kapcsolati adatai, alapadatai, adószáma (vagy cégjegyzékszáma, vállalkozói igazolvány száma) egyértelműen azonosíthatók, igazolhatók és a valóságnak megfelelnek.
 
12. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot, hogy csak abban az esetben jeleníti meg a felhasználó által feltöltött ajánlatot, amennyiben a felhasználó egyértelműen jogosult a regisztrációja során megadott vállalkozás nevében ajánlat feltöltésére.
 
13. Amennyiben az 1-12. bekezdésben foglalt bármelyik rendelkezés megsértését tapasztalja, az Üzleti Ajánlatok.hu az alábbi intézkedések megtételére jogosult:
- figyelmezteti az érintett felhasználót,
- amennyiben a szabályellenes magatartás folytatódik, 14 napos időtartamra korlátozza a felhasználó hozzáférési jogait a portálhoz, illetve
- a felhasználó tagságát megszünteti.
 
14. Mivel az Üzleti Ajánlatok.hu jellemzően nem vesz részt a portál felhasználóinak üzleti tranzakcióiban, a felhasználók közötti vitás kérdések eldöntésében nem jogosult, és érdemben nem tud eljárni. Ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a felhasználók közötti kommunikációt vitás kérdésekben elősegítse.
 
15. Amennyiben csalás, szándékos károkozás gyanúja merül fel egy felhasználóval és/vagy annak feltöltött ajánlatával kapcsolatban, az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja a jogot arra, hogy nem gátolja a többi felhasználó egymás közt történő kommunikációját a csalásról, szándékos károkozásról. Az Üzleti Ajánlatok.hu fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a vélhetően csaló, károkozó szándékú felhasználó hozzáférési jogait korlátozza, illetve tagságukat megszüntesse.