Mi a grafológia?

Publikálva:    Kategória: Műhely    Kommentek: 
mi a grafológia

Amikor kiderül, hogy grafológus vagyok, van, aki már tolja is a szemem elé a kézírását van, aki megjegyzi: – neked se írok többet kézzel!
 
Van, aki csodálattal tekint rám és van, aki „hókusz – pókuszolók” táborába sorol.
 
Olyan is volt, aki megkérdezte, hogy akkor én egésznap rajzolok?
 
Vannak, akik hisznek a grafológiában és vannak, akik nem hisznek benne.
 
Miben hiszünk? Abban hiszünk, hogy embertársaink gesztusaiból, arcjátékaiból, mimikáiból következtetni tudunk hangulatukra, érzéseikre? Nem „hiszünk benne”, hanem megtapasztaltuk! Megtapasztaltuk, hogy a kifejező mozgásaink közvetítenek rólunk ezt – azt. Az írás is kifejező mozgás, ugyanúgy agyunk irányítja, mint a gesztusainkat. Kiderült, hogy az írás egyedi stílusát nem a tudatos működések, hanem elsősorban a tudattalan elme befolyásolja.
 
A grafológia segítségével mélyebben megismerhetünk másokat, mint akár különféle benyomások vagy sok éves személyes kapcsolat által. A kézírás írójáról többet, biztosabbat elárul, mint az arckifejezése, a mozdulata, gesztusa, a kimondott szavai. „Kézírásunk egyéni módon jellemez bennünket, identitásunknak ugyanolyan pontos szimbóluma, mint a génstruktúránk” – ahogy azt Frits Cohen és Daniel Wander fogalmazta meg a Munkahelyi Grafológia című könyvükben.
 
Az író jelleme határozza meg az írás jellegét!
 
Jogrendszerünk elismeri a kézzel aláírt megegyezés, szerződés… stb. érvényességét. Volt idő, amikor az ujjnyomatok egyediségéről is kritikákat, hitetlenkedő ellenvéleményeket lehetett hallani, ma pedig már ott tartunk, hogy egyetlen nyomatnak bizonyító ereje van.
 

A tudományos – áltudományos grafológia?

 

Mit tekintünk áltudománynak?

„Azokat a kérdéseket, amelyeknek a tanulmányozása nem igényel komoly előképzettséget, amelyekhez nincs szükség más tudományok eredményeire, amelyeket nem bizonyítanak a többi tudomány által elismert eljárásokkal, s amelyek nem törekszenek más tudományok fogalmi rendszerével kapcsolatot teremteni, következtetéseit ellenőrizni. Mindez nem igaz a grafológiára.” (Grafológia, A grafológiai Intézet szakmai lapja, 2009.aug.-szept. 18. old.)
 

Mi a tudomány?

Röviden: „Olyan összegyűjtött tudásmennyiség, ami rendszert alkot, még akkor is ha nem felel meg az éppen érvényesnek tekintett „modern” tudományos elveknek. Ezen az alapon a grafológia tudomány…” „… e tudomány összefüggéseit számszerűsítjük mind kvalitatív, mind kvantitatív szempontból, hitelesített mérőeszközökkel mérünk, nemzetközileg elfogadott mértékegységeket használunk, megfigyelésekkel kísérleteket végzünk, sok műhelyben technikai eszközök segítségével. Az elvégzett vizsgálatok reprodukálhatók. Mit szóljon akkor a „szegény” történelem, ami mindenki által elfogadott tudomány, mégsem tudja reprodukálni a történéseket.”( Grafológia, A grafológiai Intézet szakmai lapja, 2009.aug.-szept. 18. old.)
 
„A grafológia, a kézírásból történő személyiségkép meghatározásának tudománya – és művészete – a pszichodiagnosztika (a pszichológia alkalmazott tudománya) területéhez tartozik” (Munkahelyi Grafológia, Magyar könyvklub). Pl. az intelligencia feltérképezését elvégezhetjük írásvizsgálattal és jól bemért pszichológiai teszttel is. Azt fogjuk tapasztalni, hogy a pszichológiai eredmény megerősíti a kézírás – elemzés magállapításait.
 
A grafológia görög eredetű szó: grapho = írás – logos = tudomány.
 
A grafológiát mondják még: íráspszichológiának, írásanalízisnek, írásdiagnosztikának, kézíráselemzésnek, kézírás-vizsgálatnak.
 
Már a görög tudósok is foglalkoztak kézíráselemzéssel. Arisztotelész óta volt ideje tudománnyá kinőnie magát.
 
Amióta létezik az írás, mint cselekvés, azóta az embereket foglalkoztatja a kérdés, miért írunk különbözőképen. Nincs két egyforma írás, még az egypetéjű ikrek esetében is hatalmas lehet az eltérés.
Már az i.sz. 2.században Suetonius Tranquillus római történetíró „ A császárok élete” című könyvében arról számol be, hogy Octavius Augustus császár az írásaiban nem sok helyet hagyott a szavak között, és a sorok végéhez néhány betűt még odanyomorított Tehát a császárnak már a kézírása is takarékosságát tükrözte.

 

A grafológus hagyatkozik megérzéseire?

Előfordulhat, ám mégis a lehető legkívülállóbb módon kezeljük a személyiséget, törekszünk figyelmen kívül hagyni az érzéseinket, azokat igyekszünk alátámasztani a kézírás megfelelő jelzéseinek vizsgálatával. Mindig objektív, bármikor megismételhető, megbízható és etikailag kifogástalan szakvélemény készül.
 
Nem könnyű kizárni saját megélt tapasztalatainkat, érzéseinket. Ezért nagyon sok jellemzőt meg kell mérnünk a kézírásban. „Egy jel nem jel!”- szoktuk mondani. Ez azt jelenti, hogy csak akkor állíthatjuk egy személyiségvonásról, hogy az írásminta készítőjének sajátja, ha az írásban több írásjellemző is ugyanarra a tulajdonságra utal. Ugyanazon adatokból ugyanazokra a következtetésekre lehet jutni, így akárhány grafológus vizsgál egy írást, ugyanarról a személyiségvonásokról számol be. Az írás elemzése során 150 írásjellemzőt vizsgálunk. Bizonyított, hogy az emberi agy maximum 5-7 jellemzőre képes figyelni egy időben.
 
A grafológiai analízisnek az alapja a megfigyelés, mérés és az eredmények objektív értékelése. A grafológus használ vonalzót, szögmérőt, nagyítót, mikroszkópot, egyéb grafometriás segédeszközöket pl. számítógépet…stb. Vizsgálja többek között a betűk – szavak – sorok közti távolságot, a betűk, szavak magasságát – szélességét – dőlését, betűkapcsolást, az erőt, amivel íródott a szöveg, betűformák variációit…stb. A kézírás visszajelzi számunkra a személyiségjellemzőket (nyitottság-zártság, dominancia igény-alárendelő magatartás, szelídség – agresszió… stb.) és képességeket (pl. értelmi képesség, kapcsolatteremtő képesség… stb.), az aktuális és a tartós pszichés és fizikai állapotot (fáradság, hangulatváltozás, terhelhetőség… stb.).
 
Valójában a grafológiai vizsgálatok nemcsak az írásokra terjednek ki. „Minden nyomáshagyásra képes eszközzel – legyen az toll vagy ecset, ceruza vagy akár fogkrém, esetleg egy kisgyerek főzelékes ujja -, a nyom rögzítésére alkalmas felületen – papír, fal, a fürdőszoba csempéje stb. –létrehozott grafikai megjelenés vizsgálható, pusztán az elemzés mélysége, a következtetések levonásának minősége változik.” (Grafológiai alapismeretek/1-2 lecke/ Európai Levelező Oktatás Kft./6old./)
 
Manapság az íráspszichológiának is nevezett személyiségfeltáró módszert igen sok területen használják. Többek között erről is olvashat a következő cikkemben.
 

Érdekesség:

Tudta, hogy már abból is következtethet egyes tulajdonságokra, hogy ki milyen íróeszközzel „szeret” írni?

  • Ceruzát kedvelő ember: –> a felelősséget kevésbé vállalja, precíz
  • Golyóstollat használó ember: –> racionális, gyakorlatias
  • Töltőtollat előnyben részesítő ember: –> érzékeny, hagyománytisztelő

 
 

Mi a grafológia?
Szerző: 
Juhászné Kajtor Éva vagyok, grafológus. Budaörsön élek 3 gyermekemmel és férjemmel. Intenzíven 11 éve foglalkozom grafológiával, 3 évig tanultam ezt a szakmát a Budapesti Grafológiai Intézetben, ahol kitűnő eredménnyel vizsgáztam. Megszerzett tudásomat az élet minden területén hasznosítom, gyakorolom, gyarapítom, tesztelem. Mint vállalkozó rengeteg rendezvényen végeztem grafológiai gyorselemzést, ahol egyeseket szórakoztattam, másokat elgondolkodtattam és van, akit kicsit „megváltoztattam”. Kisebb cégeknek is segítettem a megfelelő emberi munkaerő kiválasztásában az adott munkakörbe. Elmondhatom, hogy vannak olyan emberek, akik a kézírásuk által valamint elkészített több oldalas szakvéleményem által döntésképessé váltak, pozitív irányban változtattak életükön. Szó szerint mindenki „kezében” ott van a válasz és ez megfejthető.
comments powered by Disqus