Mire jó a grafológia?

Publikálva:    Kategória: Műhely    Kommentek: 
grafológia

Kézírásunk világa

Gondolom, nem vagyok egyedül, aki az általánosítást nem szereti, hiszen az ember legalapvetőbb jellemzője az egyedisége. Minden embert akkor tanulmányozzuk a legteljesebben, ha egyéniségnek tekintjük.

Nincs két egyforma ember, nincs két egyforma írás!

 

„A kézírásunk egyedi mintázatán át megélhetjük az élményt, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, az egyszeriség csillagát hordozzuk magunkban.” „Amikor írsz, egyedi léted csodájával szembesülhetsz” „Mert az írás betűtestet öltött lélek.” – írta W. Barna Erika a „Beszél az írás” című könyvében.

 

Valóban, a leírt betűkön keresztül mindenki önmagára ismerhet. Ugyanis, fehéren – feketén (kéken) az író elé tárul múltja, jelenje, valamint következtetni lehet arra is, hogy személyiségét tekintve hogyan alakulhat a jövője. A kézírásunk őszintén megmutatja, mennyire vagyunk nyitottak az újdonságra, vagy pont ellenkezőleg mennyire vagyunk a múltjaink rabjai, ezzel megakadályozva a jövő felé való halladásunkat, a fejlődésünket. Egyértelművé tehetjük, hogy van-e erőnk, mennyi erőnk van önmagunkat – önmagunkká növelni. Felnőttként is csak álmodozunk, mint kamaszkorunkban, vagy az akkori vágyakat beteljesítve, boldogan megélve, újabb álmok, adnak kedvet, erőt és örömöt a mindennapjainknak. Harmóniában élünk – e a világgal, vagy csukott szemmel átrohanunk az életünkön?

 

„A kézírásod őszinte, nem áltat téged, követi életutadat, tükrözi valódi énedet.” – fogalmazta könyvében W. Barna Erika.

 

A grafológia alkalmazási területei

 

Hazánkban a XX. század elejétől művelték e tudományt. Sajnos volt 40 év kiesés, ugyanis 1954-ben elhallgatatták a grafológiát, megállítva ezzel a fejlődését, majd 1980-as évektől kezdett újra felszínre törni.
Nézzük azóta hol, milyen területeken hasznosítják ezt a tudományt.

 

Történelmi grafológia

Elhunyt személyek grafológiai vizsgálata, amely árnyaltabbá teszi a történelmi személyiségekről kialakított képünket, segíti a történészek feltáró munkáját.

 

Közéleti grafológia

Ismert közszereplők (spórtolók, színészek, tévés és rádiós személyiségek, politikusok stb.) kézírásának vizsgálata.

 

Klinikai grafológia

Az íráselemzés testi és pszichés állapotok, betegségek feltárásában segédkező ága. Mindannyian tudjuk, hogy vannak olyan betegek, akiknél hiányzik az együttműködési készség. Vannak öngyilkosok, alkoholisták, narkomániások, akiknek az írásuk elárulja az okokat. A kézírás vizsgálata fényt deríthet a háttérben álló konfliktusokra. Egy-egy testi betegségek lefolyása is követhető a különböző időpontokban, a betegség különböző stádiumaiban felvet írások alapján. Az alapos grafológiai tudáson túl komoly anatómiai, élettani és pszichológiai ismeretek igényel.

 

Kriminalisztikai grafológia

Az íráselemzés igazságszolgáltatásban alkalmazott ága. A grafológus bizonyos bűntényeknél az elkövetésnek a személyiségben lévő okaira mutathat rá. Azonban soha nem adhat választ a bűntény elkövetésének tényére, ez meghaladja a kompetenciáját és a kézíráselemzés lehetőségeit. A gyanúsított személy alkalmazkodására, motivációira, konfliktuskezelésére és más személyiségével kapcsolatos jellemzőkre vonatkozóan nélkülözhetetlen információkat adhat.

 

Pedagógiai grafológia

Franciaországban és Németországban a grafológia pedagógiai alkalmazása igen hatékony és eredményes. A gyermekekkel, kamaszokkal kapcsolatos vizsgálatok tartoznak ide. A gyermekrajz elemzés is. Személyes véleményem az, hogy a legtöbb szülő ott hibázik, amikor azt gondolja, s eszerint is cselekszik, hogy a szülő gyerek kapcsolat csak egy irányú, csak a szülő neveli a gyereket. Pedig ez nem igaz, hiszen a szituáció oda – vissza „újdonság” oda – vissza hat. A gyerek kapott két szülőt, a szülő pedig kapott 1 vagy 2 vagy… gyermeket. A nevelő (tanár, szülő) is legyen nyitott a fejlődésre, hiszen az élete nem áll ott meg, hogy született gyermeke. Míg élünk mindig fejlődünk és tanulunk és változunk. Van, aki keresi a fejlődést és van, aki csak úgy sodródik. Változik az életkorunkkal a fizikai állapotunk is, és ha másképpen nem is, hát akkor kényszerből, de alkalmazkodunk az új életkörülményekhez. A lényeg a nyitottság és a befogadóképesség. Amelyik szülő csak a kényszerrel járó alkalmazkodást iktatja be, amikor gyermekét neveli, hosszú távon struccpolitikát folytat, könnyen beleeshet abba a csapdába, hogy egy napon arra ébred, csalódott gyermekében, elveszíti a kapcsolatát vele, idegenné válik egymásnak a szülő és gyermeke. Ilyen helyzetekben segíthet a grafológia. W. Barna Erika grafológus szerint „Az egyik út az, hogy a szülő önmagát pillantja meg a kézírásában, önmaga erényeivel és hiányosságaival szembesül. Ez nagyon fontos, mert hiába minden módszer, ha a szülő önismerete hiányos és pusztán a gyermekét okolja saját nevelői eredménytelenségéért. A szülői feladatra való érettség és lelki felkészültség feltárható az írás alapján. A tolerancia, az empátia, a másikra odafigyelő lélek, az őszinte elfogadó (és nem elfogult), de nem kritikátlan szeretet az alapja a gyermeknevelés eredményességének. Hiszen a szülői feladat akkor teljesedik ki, ha a gyermek azt kapja, amire valóban szüksége van, s nem azt, amit a szülő jónak vél.” A másik út az, amikor a gyermek írása vagy rajza (életkortól függ) kerül elemzésre és abból olvassuk ki az információkat.

 

Párkapcsolati tanácsadás

Társas lények vagyunk, életünk egyik legnagyobb feladata harmonikus kapcsolatot teremteni, éveket leélni valaki mellett kiegyensúlyozottan, alig akad olyan ember, aki ne arra vágyna. Mégis milyen kevés a harmonikus kapcsolat és milyen sok a szenvedés, a félresiklott élet. Sokan párválasztás előtt kérnek grafológusi szakvéleményt: – kit válasszon? – ki illik hozzá? – kérdésekre várja a választ. Míg mások már házasságban élnek és a kiegyensúlyozott kapcsolat utáni vágy hajtja őket a szakemberhez. A megoldást keresik és várják. Döbbenetes felfedezéseket élhet át a házaspár mindkét tagja egy grafológiai vizsgálat során.

 

Ön- és személyiségismereti grafológia

Saját magunk és mások tulajdonságainak jobb megismerését szolgálja. Sokszor válik tanácstalanná az ember a saját képességeit, döntései helyességét illetően. Ebben is segít a grafológia. Nem azt mondja meg, hogy konkrétan mit tegyen a kétségbeeset illető, hanem több megoldást is felvázol, de választani és az utat végigjárni az ügyfél dolga.

 

Rendezvényeken gyorselemzés

Egy szóbeli gyorselemzés 10 percig szokott tartani. Ez idő alatt sokmindenre fény derül. Tapasztalatom, hogy a grafológiai elemzést nagy érdeklődés kíséri, látogatásnövelést eredményez. A rendezvényeket színesebbé, érdekesebbé teheti a gyorselemző módszer.

 

Grafokontroll

A kézírásból, többek között megtudható, mi az oka annak, ami miatt ön nem jut egyről a kettőre, mi miatt lehet konfliktusa, miért lehetséges az, hogy egyes dolgokban nem kiegyensúlyozott…stb. Ez a visszahúzó erő ugyanolyan gyökeret vert a személyiségében, mint az írásának a stílusa. Ha változik az írásképe képes változni a személyisége is. Ezt hívják grafokontrollnak, létezik még öngrafoterápia, vagy grafoterápia. A lényege ugyanaz „a megváltoztatható élet”, azaz „változtasson az írásán!” Előfordulhat, hogy vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel nem elégedett, vagy amelyekből többet, jobbat akar. Személyre szabott gyakorlatok sorát követve, képes bárki eredményt elérni. A grafokontroll abban különbözik a grafoterápiától, hogy szélsőséges problémák nem történhetnek meg. Olyan változtatási lehetőségeket használ, melyek úgy gyógyítanak, változtatnak, hogy közben nem ártanak. Gondolom megfogalmazódott a fejében, hogy mennyire nem mindegy ki hol tanult meg írni, melyik országban sajátította el az írást, mint cselekvést. Az írástanulás közben, a tanított betű – formákon keresztül ki mit szívhatott magába akarata ellenére.

 

Pályaválasztási tanácsadás

A fiatalok írásvizsgálat alapján történő pályairányítása tartozik ide. A grafológia segítségével kerülhetnek a tanulók a képességeiknek, a személyes adottságaiknak valóban megfelelő pályára. Sok gyermek a szülők, tanárok javaslatait követve akár egész életükben nem találják a helyüket, a feleslegesség érzetével küszködhetnek, csak azért mert senki nem segített megtalálni a saját útjukat. Milyen szép is lenne, és mennyivel egészségesebb társadalom fejlődhetne, ha mindenki hasznosíthatná képességeit és örömét lelné a munkájában.

 

Munkahelyi grafológia

Az egyik leggyakoribb, legszélesebb körben alkalmazott terület. A grafológiának ez a műfaja segítséget add magánszemélyeknek és kisebb nagyobb vállalatoknak.

A magánszemélyt, mint munkavállalót érdekelheti, hogy birtokában van-e azoknak a képességeknek, ami az általa végzett munkához szükséges. Ebbe a tárgykörbe sorolható a pályaorientációs vizsgálat is, amikor is az írásminta készítőjének konkrét tanácsot adhatunk, mely munkaterületek, foglalkozások felé érdemes elmozdulnia. Munkahelyek önéletrajzzal való megpályázása esetében hasznos lehet csatolni egy grafológiai szakvéleményt is, egy ajánlólevelet. Más néven referencia levél, mely egy rövid személyiségrajz, amit a munkára jelentkezéskor a munkaadónak bemutatnak. Természetesen ettől függetlenül a munkaadó is kérhet egy másik grafológustól is szakvéleményt.

 

Gyakran kérik különböző cégek a grafológus segítségét munkatárs- és vezető kiválasztásnál, csoportépítéskor, átszervezés esetén, de gyakori az ún. lojalitás-vizsgálat (az adott cég alkalmazottai mennyire képesek azonosulni, mennyire hűségesek „munkaadójukhoz”). Nagyobb vállalatok elbocsátáskor is kérnek grafológiai vizsgálatot.

 

Most csak egy kis betekintést adtam egy-egy alkalmazási területtel kapcsolatban. Aki velem tart, az a későbbiekben olvashat ennél részletesebben is mindezekről. Következő alkalommal, arról írok majd, hogy hogyan is néz ki az a bizonyos általam már sokszor emlegetett írásminta. Megtudhatja azt is, hogy mik azok a dolgok, amiket nem tud megállapítani egy grafológus az írásmintából.

 

Érdekesség

Biztosan észrevette már a saját vagy mások írásában, hogy itt-ott egyes betűk jobban hasonlítanak számokra, mint betűkre, valahogy átalakulnak, és ha nem lennének szövegkörnyezetben, vélhetően simán számnak néznénk és nem betűnek. Azt is biztosan tapasztalta már, hogy egy – egy leírt betűben jelennek meg a számok.

 

De mit jelenthet az, ha az írásban megjelennek „indokolatlanul” a számok?

 

Mire utalhatnak? Pl.

  • 1-es szám legtöbbször az m (mikor valaki fordítottan írja, u betűszerűen) és a j betűben jelenik meg. Akaratra, magabiztosságra és energiára utalhat. Jele lehet még a magánynak, kirekesztettségnek, kiközösítettségnek. Ez esetben nem biztos, hogy az érzés a valóságnak megfelel, arra utal, amit az író érez, ahogyan az író azt gondolja, közel se biztos, hogy az úgy is van. Az 1-es szám gyakori megjelenése az írásban kezdeményező, vezető típusú, büszke és önérzetes egyént is jelölhet, de jelentheti a vezető szerep vágyát és utalhat uralkodó, domináns szemlyiségre is.
  • 2-es szám az élet anyagi oldalát jelzi, ezen kívül a szókimondásra, erős akaratra és cselekvési energiára utaló jel. Megjelenhet a z betűkben. Jelenthet még titkolózást, kiszámíthatatlanságot, gyakori hangulatváltozást. Attól függ, hogy vannak e még az írásban olyan jelek, amik megerősítik, alátámasszák ezeket a feltevéseket.

 
 

Mire jó a grafológia?
Szerző: 
Juhászné Kajtor Éva vagyok, grafológus. Budaörsön élek 3 gyermekemmel és férjemmel. Intenzíven 11 éve foglalkozom grafológiával, 3 évig tanultam ezt a szakmát a Budapesti Grafológiai Intézetben, ahol kitűnő eredménnyel vizsgáztam. Megszerzett tudásomat az élet minden területén hasznosítom, gyakorolom, gyarapítom, tesztelem. Mint vállalkozó rengeteg rendezvényen végeztem grafológiai gyorselemzést, ahol egyeseket szórakoztattam, másokat elgondolkodtattam és van, akit kicsit „megváltoztattam”. Kisebb cégeknek is segítettem a megfelelő emberi munkaerő kiválasztásában az adott munkakörbe. Elmondhatom, hogy vannak olyan emberek, akik a kézírásuk által valamint elkészített több oldalas szakvéleményem által döntésképessé váltak, pozitív irányban változtattak életükön. Szó szerint mindenki „kezében” ott van a válasz és ez megfejthető.
comments powered by Disqus