A Nemzetközi kereskedelem feltételei

Publikálva:    Kategória: ÜA Tippek    Kommentek: 
nemzetközi kereskedelem feltételei

A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) először 1936-ban adta ki a nemzetközi kereskedelmi ügyletekre vonatkozó, előre meghatározott feltételeit. Az Incoterms három betűből álló paritásainak célja, hogy egyértelművé tegye az áruk szállítása során a feladatok, költségek és kockázatok megosztását. Az Incoterms szabályokat kormányok, intézmények és vállalkozások egyaránt elfogadják. Céljuk, hogy csökkentsék a különböző országokban eltérő értelmezéssel járó kockázatokat. A nyolcadik, átdolgozott változat 2011. január elsején jelent meg.

 

Incoterms 2010

Az Incoterms 2010-re datált változata a korábbi 13 helyett 11 paritást foglal magában. Bevezetésre került a DAT (Delivered at Terminal) és a DAP (Deivered at Place) melyek négy előző paritást váltanak ki: ezek a DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) és a DDU (Delivered Duty Unpaid). A 11 paritást két csoportba osztották a korábbi négy helyett, a szállítás módja szerint.

1. Bármilyen fuvarozási módra vonatkozó szabályok

EXW – Ex Works (szállítási hely megnevezése)

Gyárból. Az eladó az árut saját telephelyén bocsátja rendelkezésre.  Ez a paritás a legtöbb kötelezettséget a vevőre ruházza, míg az eladó vállalásai minimálisak. Első árajánlat adásakor ez a leggyakrabban használt paritás. Az EXW azt jelenti, hogy az eladó telephelyén (üzem, gyáregység, raktár) átvételre előkészíti az árut egy előre megállapodott időpontra. Minden szállítási költséget a vevő áll, és a kockázatot is ő vállalja, amíg az áru a célállomásig eljut. Az eladó nem rakodja járműre az árut és nem vámoltatja exportra. Ha gépjárműre rakja az árut, azt a vevő költségére és kockázatára teszi. Ha a felek úgy határoznak, hogy az eladó viselje a rakodás költségét és kockázatát, erről egyértelműen írásban kell megállapodni a szállítási szerződésben.

 

FCA – Free Carrier (szállítási hely megnevezése)

Költségmentesen a fuvarozónak átadva. Az eladó az első (a vevő által megnevezett) szállítmányozónak átadja az árut, exportra vámolva, előre meghatározott helyen. Az eladó állja a meghatározott helyig való szállítás költségét. A kockázat akkor száll át, amikor az árut az első szállítmányozó átvette.

CPT – Carriage Paid To (célállomás megnevezése)

Fuvar fizetve …-ig. A fuvart az eladó fizeti. A kockázat akkor száll át a vevőre, amikor az áru az első szállítmányozónak átadásra kerül.

 

CIP – Carriage and Insurance Paid to (célállomás megnevezése)

Fuvarozás, biztosítás fizetve …-ig. A CIF konténeres / multimodális szállítással megvalósuló változata. A megnevezett célállomásig az eladó fizeti a fuvar és biztosítás költségét, de a kockázat akkor száll át, amikor az áru az első szállítmányozónak átadásra kerül.

 

DAT – Delivered at Terminal (kikötői terminál vagy célállomás megnevezése)

Terminálhoz szállítva. A terminálig az eladó állja a szállítási költségeket, kivéve az import vámolás költségeit. Az eladó a terminálon való kirakodásig vállalja a kockázatot.

 

DAP – Delivered at Place (célállomás megnevezése)

Helyszíni kiszállítás. A megnevezett helyszínig a szállítást az eladó fizeti, kivéve az import vámolás költségeit. Az eladó addig a pontig vállalja a kockázatot, amikor a vevő kész kirakodni az árut.

 

DDP – Delivered Duty Paid (célállomás megnevezése)

Leszállítva vámfizetéssel. Az eladó felel az áru leszállításáért a vevő országában megnevezett célállomásra, és a célállomásra való eljuttatás minden költségét állja, beleértve a behozatali vámot és adókat. Ez a paritás a legtöbb kötelezettséget az eladóra ruházza, míg a vevő vállalásai minimálisak.

2. Tengeri és belvízi szállítmányozásra vonatkozó szabályok

 

Az Incoterms 2010 négy olyan esetre határoz meg iránymutatást, melyben a szállítás teljesen vízi úton történik:

 

FAS – Free Alongside Ship (szállítási kikötő megnevezése)

Költségmentesen a hajó oldala mellé. Az eladó az árut a hajó mellé juttatja el a megnevezett kikötőben és elvégzi az export vámkezelést. Kizárólag tengeri szállítás esetén alkalmazható, multimodális, konténeres szállítás esetén NEM. Ezt a paritást kimondottan nehézdarus vagy ömlesztett áru esetén használják.

 

FOB – Free on Board (szállítási kikötő megnevezése)

Költségmentesen a hajó fedélzetén. Az eladó a vevő által megjelölt hajó fedélzetére rakodja az árut a vevő által megjelölt kikötőben. A költségek és a kockázat akkor oszlik meg, amikor az áru ténylegesen a hajó fedélzetére kerül. Az export vámkezelés az eladó felelőssége. A paritás tengeri és belvízi szállításra alkalmazandó, multimodális, konténeres szállítás esetén NEM. Konténeres szállításra az FCA alkalmazandó.

 

CFR – Cost and Freight (célkikötő megnevezése)

Költség és fuvardíj fizetve. Az eladó állja az áru célkikötőbe juttatásának költségeit. A kockázat ugyanakkor csak akkor száll át a vevőre, ha az árut felrakták a hajóra. Csak tengeri szállítás esetére. Az áru biztosítását nem tartalmazza.

 

CIF – Cost, Insurance and Freight (célkikötő megnevezése)

Költség, biztosítás és fuvardíj fizetve. Megegyezik a CFR-rel, kivéve hogy az eladó gondoskodik a biztosításról és ő is fizeti. Csak tengeri szállítás esetére.

Az Incoterms 2000-ből törölt előző paritások

DAF – Delivered At Frontier (szállítási hely megnevezése)

Határra szállítva. Közúton, vasúton történő szállítás esetére. Az eladó a szállítást a határon megjelölt szállítási helyig fizeti. A vevő gondoskodik a vámkezelésről, és fizeti a szállítást a határtól telephelyéig. A kockázat a határon száll át.

 

DES – Delivered Ex Ship (szállítási kikötő megnevezése)

Leszállítva hajóról történő átadással. A kockázat nem száll át addig, amíg a hajó meg nem érkezik a nevezett célkikötőbe és elérhetővé nem válik kirakodásra a vevő számára. Az eladó ugyanazt a szállítási és biztosítási költséget állja, mint a CIF esetében. A CFR-től és a CIF-től eltérően az eladó nemcsak a költséget, hanem a kockázatot is viseli, amíg a hajó a nevezett kikötőbe meg nem érkezik. A vevő viseli a kirakodás költségét, vámot, adókat. Gyakran használják ömlesztett áru szállítása esetén: szén, gabona, száraz kemikáliák… illetve amikor az eladó saját hajóval vagy bérelt járattal rendelkezik.

 

DEQ – Delivered Ex Quay (szállítási kikötő megnevezése)

Leszállítva rakparton történő átadással. Hasonló a DES-hez, de a kockázat csak az áru célkikötőben történő lerakodásakor száll át.

 

DDU – Delivered Duty Unpaid (célállomás megnevezése)

Leszállítva vámfizetés nélkül. Az eladó a szállítási szerződésben megnevezett célállomásra szállítja az árut a vevő részére. Az áru a célállomáson nincs import-vámkezelve, illetve lerakva bármilyen szállítóeszközről. A vevő felel a lerakodás költségéért és kockázatáért, vámfizetésért és a célállomáson túli szállításért. Ha a vevő kéri az eladót, hogy viselje az import vámkezelés, vám, kirakodás és a célállomáson túli szállítás terheit, azt a szállítási szerződésben egyértelműen ki kell kötni.

 

 

A Nemzetközi kereskedelem feltételei
Szerző: 
Az Üzleti Ajánlatok.hu-t üzemeltető Konita Szolgáltató Bt. ügyvezetője. A térségfejlesztés, vállalkozásfejlesztés tizenéves béklyójából egyelőre nem sikerült szabadulnom. Ezen motiváció egyik gyümölcse az Üzleti Ajánlatok.hu, melyet szerencsém volt és van kiváló csapatban építeni és működtetni. A fenti feladatok jellemzően nem nyolc órás munkát jelentenek, így néha jól esik egy kis „Business Café”… készítsük, fogyasszuk együtt!
comments powered by Disqus